Google+

Aberace - chromatická

Chromatická aberace (též chromatická vada nebo barevná vada) je barevná vada čočky, i složitější optické soustavy čoček.
Podstatou tohoto jevu je závislost lomu světla na vlnové délce. Toto se projevuje na obrázku jako barevné lemování ostrých přechodů mezi světlem a stínem.