Google+

Zorné pole

Zorné pole (FOV, field of view) je rozsah objektu, který lze vidět  příslušnou optickou sestavou. Je to kruh, který vidíte mikroskopem; pole je vymezeno spojením vlastností objektivu a okuláru a zmenšuje se s  rostoucím zvětšením.